Đấu giá chiếc mũ của Michael Jackson

Bốn thập kỷ sau khi huyền thoại Michael Jackson lần đầu biểu diễn điệu nhảy Moonwalk nổi tiếng và quăng chiếc mũ phớt…
© 2023 Tin tức giới trẻ cập nhật mới nhất - xu hướng - genz - WordPress Theme by WPEnjoy